Khuyến mãi trọn gói Album chụp ngoại cảnh Hồ Cốc chỉ có 7.000.000 đ ( số lượng có hạn ) gồm album (30x30 ), 01 gỗ (60x80), 06(13x18), 01 slide show, 01 cd ( file gốc + file chỉnh sửa ), 01 túi da cao cấp.
Khuyến mãi tiết kiệm ngoại cảnh " Hồ Cốc "
01-10-2018 – 30-09-2019